تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

تأثیرات شیوع کرونا بر تحولات منطقه و جهان

حقی اویغور

به نظر می رسد این بیماری همه ‌گیر سبب تسریع و تقویت روابط رو به رشد ایران و چین نیز خواهد شد.

تحلیل اخبار

شیوع کرونا و احتمال شروع یک جنگ منطقه ‌ای

حقی اویغور

اگرچه تاکنون شمار قربانیان کرونا هم در آمریکا و هم در ایران به حدود 3 هزار تن رسیده، ولی نمی توان نسبت به انصراف دو کشور از مواضع ستیزه جویانه خود در سیاست خارجی حتی برای مدتی کوتاه امیدوار بود.