تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

چشم دوختن آسیای شرقی به نفت ایران

بیرقان کمال ارتان

مدیران شرکتهای پتروشیمی آسیای شرقی، اخبار مذاکرات وین را از نزدیک دنبال می کنند، زیرا از سرگیری تجارت با ایران، هزینه های آنها را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

سیاست خارجی

معترضان عراقی به دنبال چه هستند؟

مشتاق الحلو

پیام جوانان معترض عراقی در این مرحله روشن است: "تا وقتی سلاح غیر قانونی جمع آوری نشود، انتخابات نباید برگزار شود".