تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

آیا ترامپ علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلان جنگ کرده است؟

حقی اویغور

ترامپ در سیاست خود برعلیه ایران به طور مستمر شرطها را بالا می برد و به جای هر شرطی که تهران از قبول آن امتناع می ورزد، مدتی بعد شروطی به مراتب سنگین تر وضع می کند.

تحلیل اخبار

جنگ اطلاعاتی و جاسوسی ایران با اسرائیل

محمد عبدالمجید

ارتباط مخفی سگو به مدت شش سال با مقامات اطلاعاتی ایران به دور از چشم دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل، دستاوردی برای ایران و شکست اطلاعاتی برای سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل به شمار می رود.