تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

برخورد اخیر مصطفی کاظمی با گروه ‌های شبه نظامی

حقی اویغور

بسته شدن دفاتر عصائب و سکوت در مقابل حمله اخیر به مقر کتائب حزب الله را می توان نشانه ای از قبول این واقعیت از سوی تهران دانست که در شرایط کنونی، چاره ای جز حرکت در مسیر عقلانی وجود ندارد.

شیعه شناسی

اتهام بی سابقه ارتباط با اسرائیل به سیدعلی الامین

مشتاق الحلو

اتهام ارتباط با اسرائیل به این روحانی سرشناس حاوی این پیام است که منتقدین سیاست ایران در لبنان باید بدانند که هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ حرمت و مصونیتی رعایت نخواهد شد.