تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

واکنشها در ایران به افتتاح خانه فارابی در ترکیه

تورقای شفق

ادعاهای تصاحب میراث فرهنگی ایران به دست کشورهای منطقه، از زبان برخی نخبگان این کشور به طور مداوم مطرح و شنیده می شود.

تحلیل اخبار

آیا ترامپ علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلان جنگ کرده است؟

حقی اویغور

ترامپ در سیاست خود برعلیه ایران به طور مستمر شرطها را بالا می برد و به جای هر شرطی که تهران از قبول آن امتناع می ورزد، مدتی بعد شروطی به مراتب سنگین تر وضع می کند.