تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

٢٠٢٠، ترامپ، ایران و سناریوهای احتمالی

حقی اویغور

سال ٢٠٢٠ که به دلیل پاندمی جهانی و بحرانهای اقتصادی ناشی از آن برای همه جهان وحشتناک بود، به عنوان سالی پر از خاطرات تلخ در خاطره ایرانیان باقی خواهد ماند.

تحلیل اخبار

ابعاد سفر نخست وزیر عراق به آنکارا

حقی اویغور

در صورت ارزیابی مثبت از برنامه هایی که ترکیه برای عراق ارائه کرده و نیز در صورت اجتناب از بحرانهای سیاسی ساختگی، هیچ مانعی در مقابل آنکارا برای ایجاد روابط نزدیک با بغداد وجود ندارد.