تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

پیامدهای راهبردی آزادسازی قره‌ باغ

حقی اویغور

در صورت نمایش عزم قاطع برای آزادسازی قره باغ و توجه به معادلات حساس، همکاری بین آناتولی و قفقاز جنوبی پس از پایان اشغال به سطحی بی‌ سابقه خواهد ‌رسید.

تحلیل اخبار

آیا تحریم تسلیحاتی ایران واقعا به پایان رسیده ‌است؟

حقی اویغور

اگرچه تحریم‌ تسلیحاتی رسماً به پایان رسیده ‌است، اما جلب خریداران جدید از سوی صنایع تسلیحاتی ایران حداقل در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی ‌رسد.