تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

موفقیت ترکیه در مبارزه با کرونا

حقی اویغور

در صورت تداوم موفقیت دولت در مدیریت بحران کرونا، ترکیه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران مهم دنیای پس از کرونا را خواهد داشت.

تحلیل اخبار

تأثیرات شیوع کرونا بر تحولات منطقه و جهان

حقی اویغور

به نظر می رسد این بیماری همه ‌گیر سبب تسریع و تقویت روابط رو به رشد ایران و چین نیز خواهد شد.