تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

ایران و عملیات 'چشمه صلح'

حقی اویغور

رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به عملیات "چشمه صلح" نشان می دهد که این کشور در تلاش است تا خشم ملی گرایی کردی داخل کشور را به سوی هدفی غیر از خود سوق دهد.

تحلیل اخبار

گمانه زنی ها در مورد جانشینی آیت الله سیستانی

مشتاق الحلو

شاید دیگر هیچ مرجعی جایگاهی چون سیستانی و یا مراجع پیش از وی را نیابد. اما این سخن بدان معنی نیست که در آینده نزدیک این نهاد تعطیل شده و یا اهمیت خود را از دست خواهد داد.