دیدگاه

سیاست خارجی

حامیان اسد از سزار نجاتش می دهند؟

محمد عبدالمجید

اسد در صورت قرار گرفتن تحت فشار شدید، ممکن است از ایران بخواهد با تأمین منافعش، حضور نظامی اش را کم رنگ و یا شبه نظامیان غیربومی اش را از سوریه خارج کند.

دیدگاه

نشانه های شکاف در سیستم نظامی دوگانه ایران

هادی خدابنده لویی

اظهارات دریادار سیاری و ناخدای بازنشسته صمدی نشانه ای است از افزایش نگران کننده نارضایتی در میان نیروهای ارتش که ناشی از رویکرد حاکمیت در دادن امتیاز به سپاه پاسداران و تبعیض برعلیه ارتش است.