دیدگاه

دیدگاه

مذاکرات صلح افغانستان؛ از دوحه تا استانبول

رحیم الله فرزام

ترکیه از همه ویژگی هایی که می تواند در برقراری صلح در افغانستان مؤثر باشد، برخوردار است.

دیدگاه

اوضاع ایران در سال جدید بهتر می شود؟

محمد عبدالمجید

مشکلات جمهوری اسلامی به بحران اقتصادی خلاصه نمی شود. ابعاد این مشکلات بسی فراتر و خطرناک تر از مسایل اقتصادی است. این کشور به اصلاحات ساختاری نیاز مبرم دارد.