دیدگاه

دیدگاه

تحولات منطقه ای و رزمایش پهپادی ایران

خورشید دنگل

اگرچه پهپادهای ایرانی از فناوری های پیشرفته ای برخوردار نیستند، اما مدرن نبودن و طراحی آنها در ساختاری کوچک و ساده، امکان شناسایی آنها از سوی رادارهای پیشرفته را کاهش می دهد.

سیاست خارجی

سوریه در سالی که گذشت و سال پیش رو

محمد عبدالمجید

سوریه تحت حاکمیت اسد و حمایت غیراخلاقی ایران و روسیه از وی، به کشوری درهم شکسته و آینده باخته تبدیل شده است و به نظر نمی رسد در سال جدید اوضاع بهتری داشته باشد.