احتمال درگیری نیروهای رژیم اسد با ارتش ترکیه در شمال سوریه

مهمت کوچ

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات مربوط به امنیت ملی این کشور است و هیچ ارتباطی با تحکیم موقعیت حزب حاکم ندارد.

مهمت کوچ، مسئول گروه سیاست داخلی مرکز مطالعات ایرانی آنکارا "ایرام" روز یکشنبه ۲۱ مهرماه، درباره احتمال درگیری نیروهای وفادار به رژیم اسد با نیروهای ارتش ترکیه و خطر رو در رویی ترکیه با روسیه و ایران در شرق فرات با شبکه بی بی سی فارسی مصاحبه کرده است.

واکنش ترکیه به اعتراضات به عملیات 'چشمه صلح'

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه تا وقتی که به هدف اصلی خود نرسد، متوقف نخواهد شد.

نگرانی های امنیتی ترکیه در شرق فرات

حقی اویغور: ترکیه سعی کرد از طریق دیپلماتیک و مذاکره با اطراف مختلف به ویژه امریکا، نیروهای پ ک ک را از مرزهای خود عقب نشینی دهد، ولی تلاش آن به جایی نرسید.

اصرار ترکیه بر تداوم عملیات 'چشمه صلح'

حقی اویغور: ترکیه نمی تواند نظاره گر تشکیل کشوری به دست پ ک ک در مرزهای جنوبی خود باشد.