تحلیل

سیاست داخلی

انگیزه ها و سناریوهای احتمالی اعتراضات اخیر در ایران

محمد عبدالمجید

چنانچه اعتراضات سرکوب شود، بزرگترین قربانی حوادث اخیر در بلندمدت جریان اصلاح طلب خواهد بود و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده محافظه کاران دست بالاتر را خواهند داشت.

اضطراب علوم انسانی در ایران

عطا محامد تبریز

در راستای اسلامی کردن علوم انسانی، تحولات مهمی در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه امام صادق مانند اخراج برخی از اساتید، تغییر فضای دانشگاه، تفکیک جنسیتی و... پدید آمد.