نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

ایران در میانه اوکراین و وین

حقی اویغور

جمهوری اسلامی احتمالا همچنان مواضع ایدئولوژیک را بر منافع اقتصادی ترجیح خواهد داد و از برداشتن گامهای جدی برای پر کردن خلأ روسیه در بازارهای انرژی خودداری خواهد کرد.

دیدگاه

توافق وین چه تأثیری بر روابط منطقه ای خواهد داشت؟

حقی اویغور

عدم عقب نشینی ایران در مذاکرات و تشدید حملات موشکی برعلیه عربستان و امارات حکایت از این دارند که تحرکات منطقه ای ایران پس از توافق احتمالی هسته ای گسترش خواهد یافت.