نقل مطلب/مصاحبه

تحلیل اخبار

توافقنامه ایران و چین نشان دهنده چیست؟

حقی اویغور

از آنجا که جزئیات فنی توافقنامه فاش نشده است، مواردی همچون درستی یا نادرستی ارقام مطرح شده از سوی برخی منابع و یا بعد نظامی همکاری همچنان مشخص نیست.

دیدگاه

ایدکس ٢٠٢١: کشور امارات با توسعه توانایی جنگ هوایی در پیِ چیست؟

خورشید دنگل

با توجه به اهمیت روزافزون پهپادهای خودکار و توانایی نبرد هوایی و با در نظر گرفتن شرایط منطقه، تمرکز کشوری نسبتاً کوچک مانند امارات بر توسعه توانایی های خود در این زمینه امری منطقی به نظر می رسد.