چشم انداز

سیاست خارجی

افزایش رقابت ایران و روسیه در سوریه

محمد عبدالمجید

روسيه و ايران توانسته اند به هدف کوتاه مدت خود یعنی ابقای بشار اسد در قدرت و شکست مخالفانش نایل شوند، اما اهداف بلندمدت آنها نه تنها یکی نیست، بلکه متناقض است.

پیامها وپیامدهای انتخابات پارلمانی عراق

مشتاق الحلو

گرایش عبادی به سوی هر طرف کاملا تعیین کننده خواهد بود و احتمالا وی با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق جناحهای مختلف، دولت آینده را تشکیل خواهد داد.