ویدیوها

مصاحبه ویژه با احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران

احمدی نژاد: هر نوع رقابت برای برتری در منطقه منجر به شکست دو طرف می شود و برنده ندارد.

دلایل حمایت ترکیه از آذربایجان در درگیریهای قره باغ

استراتژی ارمنستان حمله به مناطق مسکونی آذربایجان و کشتن غیرنظامیان است و در مقابل، انتظار حمله متقابل را دارد تا شروع به مظلوم نمایی کند.