ویدیوها

عملیات نظامی ترکیه در ادلب

مهمت کوچ: ترکیه همانطور که منتظر اجازه امریکا برای انجام عملیات چشمه صلح نماند، در عملیات ادلب هم منتظر توافق با روسیه نخواهد بود.