ویدیوها

دلایل استعفای برخی اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه

مهمت کوچ دلایل کناره گیری برخی مقامات عالیرتبه حزب حاکم در ترکیه از آن حزب را تشریح کرد.

آغاز روند تحویل سامانه موشکی S400 به ترکیه

مهمت کوچ از دلایل خرید سامانه S400 توسط ترکیه و تبعات احتمالی این اقدام سخن گفت.