ویدیوها

واکنش رسانه های ترکیه به معافیت آنکارا از تحریمهای امریکا

حقی اویغور: شرکتهای دولتی ترکیه به تنهایی وارد کننده نفت ایران نیست و دولت نمی تواند شرکتهای خصوصی را وادار به خرید نفت از ایران بکند.

بررسی روابط تجاری ترکیه و ایران در سایه تحریمهای امریکا

مهمت كوچ: شرایط بین المللی و مسایل حاکم بر ترکیه و ایران تاکنون باعث شده که هدف آنها برای رسیدن به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری تحقق پیدا نکند و با بازگشت تحریمهای امریکا، تحقق این هدف بسیار دشوار خواهد بود.