ویدیوها

آمادگی ترکیه برای پاکسازی شرق فرات

حقی اویغور: ترکیه دنبال آن نیست که منبج را به خاک خود ضمیمه کند، بلکه قصد دارد این شهر را از تروریستهای ی.پ.گ شاخۀ سوری پ.ک.ک بازپس بگیرد و به دست مردم عرب خود برگرداند.

واکنش رسانه های ترکیه به معافیت آنکارا از تحریمهای امریکا

حقی اویغور: شرکتهای دولتی ترکیه به تنهایی وارد کننده نفت ایران نیست و دولت نمی تواند شرکتهای خصوصی را وادار به خرید نفت از ایران بکند.