ویدیوها

بررسی روابط تجاری ترکیه و ایران در سایه تحریمهای امریکا

مهمت كوچ: شرایط بین المللی و مسایل حاکم بر ترکیه و ایران تاکنون باعث شده که هدف آنها برای رسیدن به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری تحقق پیدا نکند و با بازگشت تحریمهای امریکا، تحقق این هدف بسیار دشوار خواهد بود.

بررسی مواضع ترکیه نسبت به جنایت قتل خاشقجی

پژوهشگر مرکز ایرام: پرونده قتل خاشقجی می تواند ابزار خوبی برای ترکیه جهت فشار بر عربستان باشد تا از سیاستهایی که اخیرا علیه ترکیه در پیش گرفته است، دست بکشد.