ویدیوها

آغاز عملیات نظامی ارتش ترکیه در ادلب سوریه

پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا (ایرام): عملیات ادلب نتیجۀ همکاری و توافق ترکیه، ایران و روسیه است.

خرید سامانۀ موشکی "اس ٤٠٠" روسی توسط ترکیه

معاون مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا (ایرام): خرید سامانۀ "اس 400" نشانگر بهبود روابط بین ترکیه و روسیه است.