نشست بررسی تجدد در اندیشه دینی در ایران

پروفسور حسن اونات، پروفسور اسماعیل صفا استون، محمدمنصور هاشمی، دکتر حسین خندق آبادی

این نشست به همت دانشگاه آنکارا و با همکاری مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا (ایرام) روز پنجشنبه 10 مه 2018 در سالن کنفرانس دانشکده الهیات این دانشگاه برگزار شد.