مطالعات امنیتی

دیدگاه

تحولات منطقه ای و رزمایش پهپادی ایران

خورشید دنگل

اگرچه پهپادهای ایرانی از فناوری های پیشرفته ای برخوردار نیستند، اما مدرن نبودن و طراحی آنها در ساختاری کوچک و ساده، امکان شناسایی آنها از سوی رادارهای پیشرفته را کاهش می دهد.

تحلیل اخبار

اعدام روح الله زم چه پیامی در بردارد؟

عصمت الله سروش

با توجه به اینکه اینترنت و فضای مجازی از نظر حاکمیت به عنوان اصلی ترین خطر امنیتی قلمداد می شود، اعدام روح الله زم را می توان به نوعی تهدید و ارعاب فعالان رسانه ای مخالف دانست.