شیعه شناسی

شیعه شناسی

نگاهی به روح الله حسينيان، تئوریسین خشونت

مشتاق الحلو

حضور حسينيان در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به او قدرت مضاعف در قبال دیگران داد، به طوری که با انتشار برخی اسناد، می توانست جایگاه بعضی از افراد را ارتقا دهد و یا پایین بیاورد.

شیعه شناسی

درگذشت محمدعلی تسخیری، سخنگوی ایران در کشورهای عربی

مشتاق الحلو

تسخیری برخی مراسم مذهبی مانند زیارت عاشوار را که در آن به برخی مقدسات اهل سنت توهین می شود، بی اعتبار و ساخته افراطیون می داند.