جامعه - فرهنگ

تحلیل اخبار

واکنشها در ایران به افتتاح خانه فارابی در ترکیه

تورقای شفق

ادعاهای تصاحب میراث فرهنگی ایران به دست کشورهای منطقه، از زبان برخی نخبگان این کشور به طور مداوم مطرح و شنیده می شود.

شیعه شناسی

رویگردانی مردم از روحانيت در ایران پس از انقلاب

مشتاق الحلو

تا وقتی که روحانیت در نظام سیاسی کشور نقش داشته باشد، احتمال تنزل جایگاه روحانیون در جامعه افزایش خواهد یافت.