نشست عملکرد دولت کاظمی و چالشهای پیش رو

محمدعبدالمجید سرمد طایی

در این نشست که با عنوان "عملکرد دولت کاظمی و چالشهای پیش رو"، روز ٨ سپتامبر برگزار شده، محمدعبدالمجید پژوهشگر و سردبیر ایرام با سرمد طایی نویسنده و روزنامه نگار عراقی گفتگو کرد برنامه به زبان عربی اجرا شده و ترجمه محتوای آن به صورت زیرنویس در دسترس است.

احتمال درگیری نیروهای رژیم اسد با ارتش ترکیه در شمال سوریه

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات مربوط به امنیت ملی این کشور است و هیچ ارتباطی با تحکیم موقعیت حزب حاکم ندارد.

واکنش ترکیه به اعتراضات به عملیات 'چشمه صلح'

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه تا وقتی که به هدف اصلی خود نرسد، متوقف نخواهد شد.

نگرانی های امنیتی ترکیه در شرق فرات

حقی اویغور: ترکیه سعی کرد از طریق دیپلماتیک و مذاکره با اطراف مختلف به ویژه امریکا، نیروهای پ ک ک را از مرزهای خود عقب نشینی دهد، ولی تلاش آن به جایی نرسید.