معضل بیکاری در ایران

اقتصاد 25.11.2017
مراد اصلان معاون رئیس - مسئول گروه اقتصاد

هدف از این پژوهش بررسی دقیق معضل مزمن بیكاری است كه از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دامنگیر اقتصاد ایران بوده است.

مدت مدیدی است كه ایران با معضل مزمن بیكاری دسته و پنجه نرم می کند. نرخ طبیعی بیكاری ١٠ الی ١٢ درصدی در کشور، در كنار مشكلات کلان اقتصادی سبب ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز شده است. هدف از این پژوهش بررسی دقیق معضل مزمن بیكاری است كه از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دامنگیر اقتصاد ایران بوده است. سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده پس از انقلاب اسلامی، نقش بزرگی در ریشه یافتن این معضل به شكل كنونی آن در کشور داشته است. در این راستا عوامل تأثیرگذار (مسائل جمعیتی، رشد نامتناسب و سرمایه گذاریهای ناكافی، سیاستهای آموزشی، استحكام بازار كار) بر مشكل بیكاری به صورت جزء به جزء بررسی شده و بدین ترتیب معضل بیكاری از یك چشم انداز جامع مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه مشكل بیكاری زاییدۀ بسیاری از مشكلات ساختاری است، راه حل آن نیز نیازمند یك دیدگاه جامع سیاسی می باشد.

 

واژگان کلیدی: ایران، بیکاری، اقتصاد، کار

 

علاقمندان به دریافت اصل این نوشته به زبان ترکی می توانند آنرا از اینجا دریافت نمایند.   

زمان به ضرر ایران می گذرد

مراد اصلان

ایران سعی خواهد کرد اوضاع داخل کشور را مدیریت کند و از سوی دیگر در بیرون از کشور دست به اقداماتی خواهد زد تا دیگر کشورها را از اقدام برعلیه آن باز دارد.

افزایش تنش و تحریم رهبری ایران

مراد اصلان

به نظر می رسد تابستان امسال «کشمکش» میان ایران و امریکا در حوزه خلیج تداوم خواهد داشت و آلترناتیوی هم که بتواند تغییری در اوضاع بدهد، هنوز به وجود نیامده است.