بررسی روابط تجاری ترکیه و ایران در سایه تحریمهای امریکا

مهمت كوچ

مهمت كوچ: شرایط بین المللی و مسایل حاکم بر ترکیه و ایران تاکنون باعث شده که هدف آنها برای رسیدن به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری تحقق پیدا نکند و با بازگشت تحریمهای امریکا، تحقق این هدف بسیار دشوار خواهد بود.

مهمت کوچ، مسئول گروه سیاست داخلی مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا (ایرام) با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه از یک میلیارد دلار در سال ٢٠٠٠، به ١٠ میلیارد دلار پس از هشت سال و به بیش از ٢٠ میلیارد در سال ٢٠١٢ رسید، اظهار داشت: ١٠ میلیارد مبادلات تجاری بین دو کشور با توجه به ظرفیتهای آنها رقم بزرگی به شمار نمی رود. هفت میلیارد از این ١٠ میلیارد به صادرات نفت و گاز ایران و پانصد الی یک میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی مربوط می شود، و بقیه به صادرات ترکیه به ایران تعلق دارد.

کوچ در مصاحبه با شبکۀ بی بی سی فارسی روز سه شنبه ٣٠ اکتبر با اشاره به تلاش رؤسای جمهور ترکیه و ایران برای افزایش حجم مبادلات تجاری به ٣٠ میلیارد دلار، خاطرنشان کرد که شرایط بین المللی و مسایل حاکم بر دو کشور تاکنون باعث شده که این امر تحقق پیدا نکند و با بازگشت تحریمهای امریکا علیه ایران به نظر می رسد تحقق این هدف بسیار دشوار خواهد بود. به ویژه اینکه در شرایط عادی و قبل از تحریمها هم، دو کشور نتوانسته اند حجم تبادلات تجاری را به این رقم برسانند.

پژوهشگر مرکز ایرام با بیان اینکه ترکیه جزو چند کشوری بود که در زمان تحریمهای قبلی توانستند از امریکا معافیت از تحریم بگیرند، گفت: در فاصله سالهای ٢٠١١-٢٠١٣ دو کشور سعی کردند معاملاتی که در میان آنها انجام شده، در چارچوب مقررات بین الملل صورت بگیرد. اکنون امریکا می خواهد از جریمه کردن خلق بانک به عنوان اهرم فشار بر ترکیه برای وادار کردن آن به پایبندی به تحریمهای جدید دولت ترامپ علیه ایران استفاده کند.

ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه

مهمت کوچ درباره ایده ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه سخن گفت.

تهدید ترامپ به ترکیه

مهمت کوچ: ترامپ از یک طرف اقتصاد ترکیه را تهدید می کند و از طرف دیگر طرح ترکیه را برای ایجاد منطقه حائل و عاری از تروریسم می پذیرد.

درخواست ترکیه برای استرداد گولن

مهمت کوچ: ترکیه استرداد گولن از امریکا را مربوط با امنیت ملی کشور می داند.