نگرانی های امنیتی ترکیه در شرق فرات

حقی اویغور

حقی اویغور: ترکیه سعی کرد از طریق دیپلماتیک و مذاکره با اطراف مختلف به ویژه امریکا، نیروهای پ ک ک را از مرزهای خود عقب نشینی دهد، ولی تلاش آن به جایی نرسید.

حقی اویغور، معاون مرکز مطالعات ایرانی آنکارا "ایرام" روز شنبه ۲۲ مهرماه، درباره نگرانی های امنیتی ترکیه در شرق فرات و چشم انداز پایان عملیات نظامی "چشمه صلح" با شبکه ایران اینترنشنال مصاحبه کرده است.

احتمال درگیری نیروهای رژیم اسد با ارتش ترکیه در شمال سوریه

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات مربوط به امنیت ملی این کشور است و هیچ ارتباطی با تحکیم موقعیت حزب حاکم ندارد.

واکنش ترکیه به اعتراضات به عملیات 'چشمه صلح'

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه تا وقتی که به هدف اصلی خود نرسد، متوقف نخواهد شد.

اصرار ترکیه بر تداوم عملیات 'چشمه صلح'

حقی اویغور: ترکیه نمی تواند نظاره گر تشکیل کشوری به دست پ ک ک در مرزهای جنوبی خود باشد.