خروج نیروهای امریکایی از شمال سوریه و عملیات نظامی قریب الوقوع ترکیه

مهمت کوچ

مهمت کوچ: همانطور که عملیات سپر فرات و شاخه زیتون با کمترین تلفات انسانی و خسارات مادی صورت گرفت، عملیات شرق فرات نیز با کمال دقت انجام خواهد شد.

مهمت کوچ، مسئول گروه سیاست داخلی مرکز مطالعات ایرانی آنکارا "ایرام" روز سه شنبه  ۱۶ مهرماه، در برنامه "چشم انداز" شبکه ایران اینترنشنال، دلایل آماده سازی ارتش ترکیه برای انجام عملیات نظامی و ایجاد منطقه امن در شرق فرات را تشریح کرده است.

احتمال درگیری نیروهای رژیم اسد با ارتش ترکیه در شمال سوریه

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات مربوط به امنیت ملی این کشور است و هیچ ارتباطی با تحکیم موقعیت حزب حاکم ندارد.

واکنش ترکیه به اعتراضات به عملیات 'چشمه صلح'

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه تا وقتی که به هدف اصلی خود نرسد، متوقف نخواهد شد.

نگرانی های امنیتی ترکیه در شرق فرات

حقی اویغور: ترکیه سعی کرد از طریق دیپلماتیک و مذاکره با اطراف مختلف به ویژه امریکا، نیروهای پ ک ک را از مرزهای خود عقب نشینی دهد، ولی تلاش آن به جایی نرسید.