روابط ترکیه و ایران در سایه تحریمها

رویدادهای عمومی برنامه رویداد
اضافه کردن به تقویم گوگل تاریخ: 28.02.2019 ساعت: 14:00-15:30 محل برگزاری : İran Araştırmaları Merkezi, Oğuzlar Mah. 1397 Sk. No: 14 Balgat/Çankaya
شرکت کنندگان مرتضی صفاری نطنزی عثمان نوری گلچار
موقعیت

نشست

روابط ترکیه و ایران در سایه تحریمها

گرداننده نشست
د. حقی اویغور ـ قائم مقام رئیس ایرام

سخنرانان

مرتضی صفاری نطنزی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران

عثمان نوری گلچار
رئیس گروه دوستی ترکیه و ایران در مجلس ترکیه

زمان: پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت: ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
مکان: سالن کنفرانس ایرام

برنامه به زبان ترکی و فارسی اجرا و به صورت همزمان ترجمه می شود