Öz Geçmiş

Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını, “Ortadoğu’daki Girişimlerin İsrail Ulusal Güvenliğine Etkisi” adlı teziyle yüksek lisansını tamamlayan Farhad Rezaei, Sakarya Üniversitesinde ve ORMER’de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora tezinde “Iran’ın Nükleer Programı” üzerine odaklanmıştır. Iran’s Nuclear Program: A Study in Proliferation and Rollback (New York: Palgrave Macmillan, 2016) adlı bir kitabı yayımlanmıştır. The National Interest, Middle East Policy, British Journal of Middle Eastern Studies ve Asian Affairs gibi çeşitli yerlerde makaleleri yayımlanmıştır.
Farhad Rezaei ileri düzeyde İngilizce, Farsça, Kürtçe ve orta seviyede Türkçe bilmektedir.