Farsça Tarihî Metinler I (Samaniler, Gazneliler, Selçuklular)

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 08.06.2020 Saati: 14:00-16:00 Yeri: Çevrimiçi
Katılımcılar Dr. Ali Rıza Mukaddem
Konumu

İRAM İstanbul çevrimiçi etkinlikleri 8 Haziran-29 Temmuz 2020 aralığında Dr. Ali Rıza Mukaddem tarafından yürütülecek Farsça Tarihî Metinler I atölyesiyle devam ediyor.

10. yüzyıldan 20. yüzyıla dek devam eden bin yıllık süre zarfında yazılan Farsça tarihî metinlerin dört dönemde inceleneceği atölye serisinin ilkinde Samaniler, Gazneliler ve Selçuklular dönemlerinde yazılan on altı önemli eser (Tarih-i Bel’ami, Zeynü’l-Ahbar, Tarih-i Sistan, Tarih-i Beyhaki, Mücmelü’t-Tevârih, Tarih-i Beyhak, Tarih-i Buhara, Selçukname-i Zahiri, Tarih-i İbn Bibi, Müsameretü’l-Ahbar, Ikdü’l-Alâ, Rahatü’s-Sudur, Tarihü’l-Vüzera, Tercüme-i Tarih-i Yemini, Tarih-i Taberistan, Tabakat-ı Nasıri) incelenecektir. Katılımcılardan Farsça metin okuyabilme yeterliliği beklenen atölyenin her bir döneminin sekiz hafta sürmesi ve on altı oturumda bitirilmesi hedeflenmektedir.

Her hafta pazartesi ve çarşamba günleri 14.00-16.00 saatleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek atölyenin başvuruları 1-5 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak, başvuru sonuçları ise 6 Haziran 2020 tarihinde e-posta yoluyla başvuru sahiplerine iletilecektir.

Başvuru formuna erişmek için lütfen tıklayınız.

Sorularınızı iramistanbul@iramcenter.org adresine iletebilirsiniz.