Farsça Tarihî Metinler II (Hârezmşahlar, İlhanlılar, Timurlular)

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 07.09.2020 Saati: 15:00-18:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Dr. Ali Rıza Mukaddem
Konumu

Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğündeki Farsça Tarihî Metinler II atölyesi İRAM İstanbul bünyesinde 7 Eylül-21 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 10. yüzyıldan 20. yüzyıla dek devam eden bin yıllık süre zarfında yazılan Farsça tarihî metinlerin dört dönemde inceleneceği atölye serisinin ikincisinde Hârezmşahlar, İlhanlılar ve Timurlular dönemleri baz alınacaktır. Atölyede söz konusu dönemlerde kaleme alınan on altı önemli eser (Nefsetü’l-masdûr, Sîret-i Celâleddin, Tarih-i Cihangüşâ, Câmiu’t-tevârih, Tarih-i Vassâf, Tarih-i Taberistan ve Ruyan, Tarih-i Benâketi, Tecâribü’s-selef, Tarih-i Güzide, Mecmau’l-ensâb, Zafernâme, Zübdetü’t-tevârih, Matla-ı Sadeyn, Ravzâtü’l-cennât, Kitâb-ı Diyârbekriyye, Ravzatü’s-safâ) incelenecektir.

Katılımcılardan Farsça metin okuyabilme yeterliliği beklenen atölyenin ikinci dönemi on altı hafta sürecektir. Her biri üç saat süreli on altı oturum şeklinde planlanan atölye, pazartesi günleri 15.00-18.00 saatleri arasında Zoom programı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecektir. Atölyeye başvuranların düzenli katılım sağlamaları beklenmektedir. Kontenjan sınırlıdır.

Başvurular 1-3 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak, başvuru sonuçları ise 5 Eylül 2020 tarihinde e-posta yoluyla başvuru sahiplerine iletilecektir. Atölyeye katılım ücretlidir.

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi ve sorularınız için: iramistanbul@iramcenter.org