GÖRÜŞ

DIŞ POLİTİKA

NATO’nun Rusya ve Suriye Yaklaşımı

Sabir Askeroğlu

Türkiye, “Rusya ile diyalog” ile NATO’nun ortak güvenlik politikaları arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.

ŞİİLİK ARAŞTIRMALARI

İran’ın Bir Dış Politika Enstrümanı Olarak Erbâin Merasimi

Esmatullah Surosh

Şeriat sistemi üzerine kurulu olan İran İslam Cumhuriyeti, ideolojik tarihî dönüm noktalarını günümüz koşullarına uygun bir biçimde yorumlayıp bunları çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır.