GÖRÜŞ

GÖRÜŞ

Şahin Kanadın Kuşatması ve 2021 Yılı İran Ekonomisi

Murat Aslan

Finans ve döviz piyasalarındaki türbülans uzunca bir süre devam etmiş ve artan risk algısı ve ayrıca yaptırımların İran’ın ihracat gelirlerini çok ciddi oranda düşürmesi ile birçok ekonomik göstergede son derece kötü performanslar gözlemlenmiştir.

GÖRÜŞ

İran Halkı Yoksullaşıyor

Murat Aslan

İran’da, geçilen 3 yıllık dönemde başta kırsal bölgeler olmak üzere gelir dağılımı ve yoksulluk göstergelerinde hissedilir düzeyde bir kötüleşme söz konusudur.