GÖRÜŞ

GÖRÜŞ

İran, Ehlibeyt ve Akdeniz Koridoru

Müştak El-Hılo

Dinî gerekçelerle ortaya konan planın asıl hedefleri arasında, Akdeniz’e ulaşmak ve Türkiye ile Sünni Araplar arasında bir bariyer oluşturmak olduğu söylenebilir.

GÖRÜŞ

Biden Dönemi ve İran Petrol İhracatı

Murat Aslan

İran’ın gerek bölgede yürüttüğü faaliyetler gerekse de İran içindeki siyasi gelişmeler Biden yönetimi ile İran arasındaki ilişkilerin doğasına ve yönüne etki edecektir.