GÖRÜŞ

GÖRÜŞ

Yükselen ABD-İran Gerilimi: Adnan Zurfi Faktörü

Taylan Çökenoğlu

Adnan Zurfi’nin hükûmet kurma süreci, ABD-İran gerilimini etkileyecek yeni bir belirleyici faktör olarak ortaya çıktı.

GÖRÜŞ

Muhammed Musaddık ve İran Petrolünün Millîleştirilmesi

Turgay Şafak

Musaddık'ı indiren darbe İran'da İngiliz hâkimiyetine son vermiş ancak bu defa da ABD hâkimiyetini başlatmıştır.