GÖRÜŞ

TOPLUM / KÜLTÜR

İran’da Kutsal Savunma Sineması ve Sorunları

Sertaç Sarıçiçek

Rejimin son yıllarda giderek artan bir şekilde sorgulanması, siyasi otoritenin başta Devrim Rehberi’nin Kutsal Savunma Sinemasını yeniden canlandırılmasını istemesine neden olmuştur.

GÖRÜŞ

Ankara Zirvesi: Diplomasinin Güvenliğe Etkisi

Sabir Askeroğlu

Ankara zirvesi üç ülkenin Suriye’deki güç dengesinin korunması ve siyasi geleceği konusunda çıkarlarının dile getirilmesi ve aktörler tarafından kabul edilmesi açısından da önemli bir gelişme olarak görülmektedir.