GÖRÜŞ

GÖRÜŞ

Fırat’ın Doğusunda Stratejik Hesaplar

Sabir Askeroğlu

Türkiye’nin Suriye krizinin başlıca aktörlerinden ABD ve ardından da Rusya ile vardığı mutabakatlar, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi açısından çok önemli bir kazanım.

GÖRÜŞ

Lübnan ve Irak Protestoları Nasıl Okunmalı?

Taylan Çökenoğlu

Protestoların sebebi olan yolsuzluk, kayırmacılık, ekonomik darboğaz, işsizlik ve dış müdahale gibi sorunlar temelde iki ülkenin de siyasal sisteminin yapısal karakteristiğinden kaynaklanmaktadır.