GÖRÜŞ

GÖRÜŞ

Batı Azerbaycan İlindeki Su Sorunu ve Nedenleri

İç Politika Koordinatörlüğü

Batı Azerbaycan’ın siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarındaki sorunlarına su krizinin eklenmesi, bu ildeki siyasi istikrarsızlıkları ve halk hareketlerini tetikleme potansiyelini artırmaktadır.

GÖRÜŞ

Sistani’nin Olası Halefi Olarak Öne Çıkan İsim: Erivani

Müştak El-Hılo

Sistani’den sonra yerine geçmek için ismi konuşulan tüm adaylar arasında en çok öne çıkan isim Erivani’dir.