GÖRÜŞ

DIŞ POLİTİKA

İran’da Bir Ütopyanın Çöküşü

İsmail Sarı

Sistemsel meselelerle birlikte yüksek işsizlik oranları, ekonomik çeşitlilik eksikliği, yüksek gıda fiyatları, daralan yurt içi milli hasıla, hava kirliliği ve çevresel bozulma İran’ın kronikleşmiş sorunlarıdır.

DIŞ POLİTİKA

İran’da Sıcak Yaz

Hakkı Uygur

İran’ın devrimci ideolojisi ve devlet yapısı düşünüldüğünde ABD tarafından dayatılan şartların kabul edilmesinin ülkede adı konulmamış bir rejim değişikliği anlamına geleceği açık.