GÖRÜŞ

DIŞ POLİTİKA

İran'ın Nükleer Programı: Küresel ve Bölgesel Etkileri

İsmail Sarı

1979 İran Devrimi’nin anti-Amerikan özelliği İslamcı temellere dayanmasından çok ABD’nin İran’a karşı izlediği politikaların bir sonucudur.