GÖRÜŞ

GÖRÜŞ

Afganistan’ın Ekonomik Potansiyeli

Yasir Rashid

Afganistan’da çok önemli maden yatakları bulunmaktadır ve bu madenlerin değerinin 3 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.

GÖRÜŞ

İran’da Müçtehit Olma Zorunluluğu Olan Makamlar

Ahmad Jawid Türkoğlu

İran yasaları 99 makam sahibinin müçtehit olmasını şart koşmaktadır. Anayasada belirtilen 10 makamın mutlak müçtehit, diğer yasalarda belirtilen makamların mütecezzi müçtehit olması gerekmektedir.