GÖRÜŞ

GÖRÜŞ

Azerbaycan-İran Ticari İlişkilerinin Politik Ekonomi Değerlendirmesi

Kenan Aslanlı

Devletlerin ortaya koydukları tepkilerin orantısız olduğu ve krizin doğru yönetilmediği durumlarda, ekonomik ilişkiler kısa ve orta vadede siyasi krizlerden olumsuz etkilenmektedir.

GÖRÜŞ

Muhafazakârların Reformcu Avı: Ekonomide Şeffaflık

Birkan Kemal Ertan

Ekonomi ve Maliye Bakanı Handuzi “ekonomide şeffaflık” düsturuyla önceki hükûmetin açıklarını kamuoyuyla paylaşarak Reisi hükûmetinin popülaritesini artırmak istiyor.