Öz Geçmiş

2004’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Lisans, 2005’te Katholieke Universiteit Leuven Çatışma ve Sürdürülebilir Barış alınında Yüksek lisans, 2013’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktora derecesini alan Gülriz Şen, TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim görevlisidir. Dr. Şen'in İran ve Orta Doğu üzerine bir çok çalışması bulunmaktadır.