GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

GÖRÜŞ

Gelişen Bir Siber Aktör Olarak İran’ın Stratejik Operasyonları

Ersin Çahmutoğlu

İran’ın Kovid-19 döneminde küresel siber etkinliğini artırdığı görülüyor. Bu dönemde ABD, İsrail gibi devletlerin yanı sıra DSÖ gibi uluslararası kuruluşlar da İran kaynaklı siber saldırıların hedefi oldu.

GÖRÜŞ

İran’da Biyo-Güvenlik Yaklaşımının İmkânı

Çağatay Balcı

Biyo-güvenlik alanında öncü rol üstlenen organ, kurumsal kabiliyet ve yeterlilikler ile devlet yapısı ve biyo-güvenlik gereklilikleri arasındaki ihtilaflar; bu sürecin epey zorlu olacağını göstermektedir.