Öz Geçmiş

Lisans derecesini İran’ın Zencan Azad Üniversitesinden alan Hamid İbrahimi İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. İbrahimi araştırmalarını İran siyaseti, İran sosyolojisi ve sosyal sermaye-siyasal katılım ilişkisi üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Yayınları