Hizbullah - İran İlişkileri

Hizbullah-İran ilişkileri, 1970’li yılların sonuna dayanmaktadır ve İran’ın Hizbullah’a olan finansal, askerî ve siyasi desteği o yıllardan günümüze kadar etmektedir.

Ortadoğu’da geniş bir çevre tarafından İsrail’in Lübnan ve Filistin’e karşı izlediği agresif politikaların karşısında duran bir “direniş hareketi” olarak tanınan Hizbullah’ı,1 Olivier Roy üç katmandan oluşan dinî-politik bir parti olarak tanımlamaktadır: “Lübnan’ın Şii nüfusunu temsil eden dinî bir parti, İsrail işgaline karşı mücadele eden milliyetçi ve siyasal bir oluşum ve İran ve Suriye’yle birlikte ‘Direniş Cephesi’ni oluşturan bir örgüt”. İran ile bağlantıları, örgüt hakkında olumsuz görüşleri beslese de İsrail’e karşı yürüttüğü savaş ve askerî başarıları Hizbullah’ın Ortadoğu’da geniş bir çevrede saygınlığının ve tanınırlığının artmasını sağlamıştır. Ancak Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte örgütün İran ile olan ilişkileri İsrail’e karşı yürüttüğü savaşının önüne geçmiştir.

Hizbullah, İran, İran Devrimi, Suriye İç Savaşı, Direniş Cephesi

Erdoğan ve Putin Hangi Konuları Görüştü?

Sabir Askeroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 23 Ocak Çarşamba günü Moskova’da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak tampon bölge olmakla beraber iki lider farklı konuları da ele aldı.

Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu ve Çok Boyutlu Etkileri

İsmail Sarı

Hazar’da 27 yıl sonra varılan anlaşmanın bölgeye yeni bir enerji güvenlik vizyonu ve komşuluk ilişkisi getireceğini söylemek abartılı bir yorum olmayacaktır.

echo 'test';