İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

Reisi Bir Yılını Doldurmadan Bir Bakanını Kaybetti

Fereshteh Sadeghi

İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı, istifaya zorlanarak siyasi ve ekonomik çekişmelerin ilk kurbanı oldu.

HABER ANALİZ

İran’da Son Günlerde Yaşanan Protestolar

Oral Toğa

Durumlarından hoşnutsuz meslek gruplarının da sokağa dökülmesiyle İran, çok katmanlı ve dağınık bir kitlesel gösteriler sarmalına girmiştir.