İÇ POLİTİKA

HABER ANALİZ

İran’ın Virüs Sınavı

Hakkı Uygur

İran'ın böylesi tehlikeli bir hastalık konusunda neden gerekli tedbirleri almadığı ve gerçekleri kamuoyu ile paylaşmadığı hususunda farklı gerekçeler zikredilebilir.

GÖRÜŞ

İran’da Meclis Seçimleri ve Sonuçlarının Analizi

Mehmet Koç

Müesses nizam seçime katılım oranı konusundaki hedefini (%50+) tutturamamakla birlikte başarılı bir seçim mühendisliği sonucunda Hamenei’nin gönlüne uygun bir tablo ortaya çıkarmayı başardı.