İÇ POLİTİKA

İÇ POLİTİKA

Türkiye’ye Düzensiz Afgan Göçü ve İran’ın Göç Politikaları

Mehmet Koç

Gerek İran’daki Afgan göçmenler gerekse de İran üzerinden Türkiye’ye gelen Afganların bir kısmı Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmenin yollarını ararken diğer bir kısmı da Türkiye’de yaşam kurmaya çalışmaktadır.

İÇ POLİTİKA

İran Siyasetinde Fay Hatları Geriliyor

Hakkı Uygur

İran ekonomisindeki çalkantılar ülkede zaten sıcak olan iç politik tartışmaları daha da alevlendirdi. Muhafazakârlar kötü ekonomik gidişattan Ruhani hükümetini sorumlu tutmaya çalışıyor.