İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

İran’da bir Milli Güvenlik Sorunu Olarak Tarikatlar

Mehmet Koç

İran'daki tarikatlar neden ve nasıl bir güvenlik meselesine dönüşmüştür?

İÇ POLİTİKA

Devrimin 39. Yılında İran Siyasetinin Açmazları

Hakkı Uygur

Aradan geçen 39 yılda ekonomik adaletin tesis edilememesi, devrimin mihver sloganı özgürlükler alanında da ciddi kısıtlamalara gidilmesi, 79 devriminin en azından ilkesel bazda çoktan bittiğinin ispatı.