İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

Yaptırımların İran İç Politikasına Etkileri

Hamid İbrahimi

Muhafazakârların Ruhani’yi ve dolayısıyla ılımlı-reformist ittifakı iktidardan uzaklaştırmaya çalıştıkları, Cumhurbaşkanının sınırlı dahi olsa elinde bulunan yetkileri çeşitli girişimlerle devralmaya uğraştıkları anlaşılmıştır.

İÇ POLİTİKA

İran’da Kabine Revizyonu

Mehmet Koç

Birkaç bakanın değişmesiyle ülkedeki yapısal sorunların çözülemeyeceğinin farkında olan Cumhurbaşkanı Ruhani’nin seçimlerinin yaptırımların ikinci paketinin devreye gireceği 4 Kasım öncesi kabineyi daha uyumlu hâle getirerek son hazırlıkları tamamlamaya matuf olduğu söylenebilir.