İÇ POLİTİKA

İÇ POLİTİKA

Devrimin 39. Yılında İran Siyasetinin Açmazları

Hakkı Uygur

Aradan geçen 39 yılda ekonomik adaletin tesis edilememesi, devrimin mihver sloganı özgürlükler alanında da ciddi kısıtlamalara gidilmesi, 79 devriminin en azından ilkesel bazda çoktan bittiğinin ispatı.

HABER ANALİZ

Devrim Muhafızları Ekonomik Faaliyetlerini Sonlandırıyor Mu?

Mehmet Koç

DMO’nun, ekonomik gücüne iç ve dış politikadaki rolü de eklenince Devrim Rehberi’nin emrindeki paralel bir hükümet hüviyeti kazandığı söylenebilir.