İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

İran’da Müçtehit Olma Zorunluluğu Olan Makamlar

Ahmad Jawid Türkoğlu

İran yasaları 99 makam sahibinin müçtehit olmasını şart koşmaktadır. Anayasada belirtilen 10 makamın mutlak müçtehit, diğer yasalarda belirtilen makamların mütecezzi müçtehit olması gerekmektedir.

HABER ANALİZ

Geleneksel Din Adamı Gulpayegani Vefat Etti

Mehmet Koç

Lütfullah Safi Gulpayegani, velayet-i fakih teorisini destekleyen ve görüşleri kadim fıkıh üzerinden şekillenen geleneksel bir din adamıydı.