İÇ POLİTİKA

İÇ POLİTİKA

İran'da Sistemiçi Çatışma

Mehmet Koç

İran’da bir tarafta Devrim Rehberi’nin diğer tarafta da Cumhurbaşkanının yer aldığı yapının özellikle son yıllarda artan şekilde sistemi ve yürütme erkini çıkmaza sürüklediği gözlemlenmektedir.